top of page

Privacyverklaring

Snel Test Direct hecht grote waarde aan jouw privacy. Desondanks zijn wij genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring kun je nalezen om welke gegevens het gaat en hoe wij daarmee omgaan.

 

Gegevensverwerking

Snel Test Direct bewaart en verwerkt alleen gegevens die jij ons rechtstreeks hebt opgegeven en die noodzakelijk zijn voor goede dienstverlening. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Je gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is op basis van het opslagdoel. Snel Test Direct houdt jouw gegevens met alle mogelijke middelen en maatregelen veilig voor inzage van onbevoegden. Indien er toch iets mis is gegaan met je gegevens dan word je daarover geïnformeerd. Hieronder kun je nalezen wanneer wij welke gegevens van je vragen.

 

Wanneer je een afspraak bij ons wilt plannen vragen wij minimaal naar het volgende:

  • Naam

  • Geslacht

  • Geboortedatum

  • Telefoonnummer

  • Emailadres

Wanneer het nodig is om contact op te nemen met een behandelaar, bijvoorbeeld voor overleg, terugkoppeling, het opvragen van gegevens of voor verwijzing, wordt dit eerst met jou besproken. Hiervoor vragen wij mogelijk ook naar:

  • BSN

  • Contactgegevens van je huisarts en/of specialist

Bewaartermijn

Persoonsgegevens online afspraak

Testuitslag

Soortgegevens

Bewaartermijn

1 jaar

2 weken

 

Medisch dossier

Snel Test Direct verwerkt geen medische gegevens. Testuitslagen communiceren wij, indien gewenst, alleen naar de digitale artsen waar wij mee samenwerken. Zij kunnen u om meer persoonlijke gegevens vragen, zoals medicijn gebruik, allergieën of seksuele activiteit. Indien nodig en gewenst zijn de artsen verantwoordelijke voor het verwerken van deze gegevens. 

 

Intrekken toestemming

Je kunt de toestemming tot het verwerken van je persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek voorzien van handtekening, indienen via info@sneltestdirect.net of bij onze kliniek langsbrengen. Bedenk je wel dat wij hierdoor mogelijk geen goede dienst of zorg meer kunnen verlenen.
 

Klacht over privacyschending

Wanneer je niet tevreden bent over ons privacybeleid of de uitvoering daarvan, willen wij dat het liefste direct van jou horen. Snel test direct heeft een eigen klachtenprocedure. Je hebt ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent verwerking van jouw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.

bottom of page